Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Closed eyes
I closed my
 eyes
softly and fell
in love with the
  way I 
remembered you:
 body, soul,
and all.


Christopher Poindexter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου