Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Αγάπη
(...) αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

(...) αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, 
χρηστεύεται,
η αγάπη ου ζηλοί,
η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

(...) Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη,
τα τρία ταύτα
μείζων δε τούτων
η αγάπη.


Απόστολος Παύλος 

(απόσπασμα του 13ου κεφαλαίου της Α' επιστολής του προς Κορινθίους)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου